پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو

پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو

پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو ،قطعات و صنایع وابسته

در این دوره ،نمایندگان شرکت های خودرو ساز ، و نیز سازندگان و تولید کنندگان قطعات خودرو اخرین دستاوردها و تکنولوژی های خود را به معرض دید و نمایش و معرفی گذاشتند.

 

دیدگاه خود را بیان کند

لطفا پاسخ دهید *