درباره ما

درباره ما

مرکز نمایشگاه بین المللی سنندج در ضلع شرقی شهر واقع گردیده ، مضافاً قرار گرفتن نمایشگاه در مجاورت بلوار خروجي شهر بطرف تهران و همچنین امكان تردد آسان و نزديكي نمايشگاه به داخل شهر  و دسترسی آسان به هتلها،فرودگاه،ترمينالهاي مسافر بري و آژانس های حمل و نقل و باربری، فضاي مناسب جهت پاركينگ و نیز  به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی استان کردستان ،  با دارا بودن بیش از ۲۴۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و  وجود ۳ بازارچه مرزی و یک مرز رسمی در همجوار اقلیم کردستان عراق،که به عنوان امن ترین نقطه تجاری  این کشور ، که از شرایط ویژه ای اقتصادی برخوردار است شناخته شده که موارد فوق الذکر این نمایشگاه  را از بسیاری از جنبه ها  از سایر نمایشگاهها متمایز می نماید