برندگان قرعه کشی نمایشگاه مبلمان

به پاس استقبال گسترده همشهریان محترم که از سراسر استان جهت یازدید و خرید از نمایشگاه مبلمان که در تاریخ ۱۰  لغایت  ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

برگزار گردید، مراسم قرعه کشی در روز پایانی نمایشگاه انجام و برندگان به شرح ذیل می باشند:

شماره تلفن نام و نام خانوادگی
918###4677محمد طاهر کاظمی
918###4178امیر هوشنگ کارگری
383###8817محبوبه اشرفی
918###0226ژینا ساعدپناه
918###6311مارال پوردانش
918###7686ثنا سلیمی
918###9682شب بو ابراهیم پور
918###7363مهدیه اقازمانی
918###1176اسعد عزیزی
918###4702سارو ویسمانی

photo_2016-06-07_10-49-27

photo_2016-06-07_10-49-33

دیدگاه خود را بیان کند

لطفا پاسخ دهید *