تقدیر و تشکر

در اقدامی کم نظیر توسط هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان از سالها تلاش جناب اقای مهندس جمشید رابطی مقدم ،معاونت محترم بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان که به افتخار بازنشستگی نائل امده بود،در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ در دفتر جناب اقای مهندس نجفیان (مدیریت محترم شرکت توزیع نیروی برق استان کرستان) و با حضور مهندس سلطانی (جانشین جناب مهندس جمشید رابطی مقدم )تقدیر و تشکر به عمل امد .

IMG_1984

IMG_1987

IMG_1990