برندگان قرعه کشی نمایشگاه مبلمان

به پاس استقبال گسترده همشهریان محترم که از سراسر استان جهت یازدید و خرید از نمایشگاه مبلمان که در تاریخ ۱۰  لغایت  ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید، مراسم قرعه کشی در روز پایانی نمایشگاه انجام و برندگان به شرح ذیل می باشند: