عناوین نمایشگاه های تخصصی ۱۳۹۵

با توجه به صدور مجوز برپایی نمایشگاه های تخصصی در سال ۱۳۹۵ توسط ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان ،۹ عنوان نمایشگاه تخصصی راسا توسط  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان به شرح زیر برگزار می گردد ،متقاضیان حضور در نمایشگاه می توانند از طریق وب سایت فرم های مربوطه را دانلود […]